forex trading logo

TURKUAZ FIRSAT KAMPANYASI PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

TURKUAZ FIRSAT KAMPANYASI

 

UYDUNET AKT?VASYON (35TL) BEDAVA !

KABLO TV KURULUMU (43TL) BEDAVA !

UYDUNET KABLOSUZ MODEM 175 TL YER?NE 60 TL !


 

 

KAMPANYA AVANTAJLARI


• Kampanya kapsam?nda, Kablo TV kurulum ücreti ve Uydunet aktivasyon ücreti al?nmayacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda aboneler; 10 Mbps 50 GB AKN (Adil Kullan?m Noktas?) EkoS?n?rs?z Uydunet tarifesine abone olacaklard?r.

 

 

 

H?ZMETLER VE ÜCRETLEND?RMEerilecek Hizmetler

Taahhüt

Cihaz

KTV Kurulum

Uydunet Aktivasyon

Tarife

10 Mbps 50 AKN EkoS?n?rs?z Uydunet

12 Ay

Talep edilmesi durumunda
5 TL*12 ay= 60 TL
Kablosuz Modem

Ücretsiz

Ücretsiz

10 Mbps Ekos?n?rs?z
32 TL + ( Teledünya abonesi olmayanlar 9.90 TL Kablo TV bedeli ödeyecektir.)KAMPANYA DETAYLARI


• Kampanya 01.01.2014 – 30.09.2014 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda, 12 ay taahhüt istenecektir.

• Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir.

• Taahhüt süresi boyunca 10 Mbps 50 GB AKN EkoS?n?rs?z Uydunet tarifesi 32 TL (vergiler dahil) olarak uygulanacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda 175 TL bedelli kablosuz modem indirimli olarak abonelerimize sat??a sunulacakt?r. Talep eden abonelerimize 12 ay taksitle, 5 TL/Ay bedelle (5 TL*12 ay= 60 TL) indirimli kablosuz modem sat??? yap?lacakt?r. Kampanya kapsam?nda; kablosuz modem almak zorunlu de?ildir.

• Mü?teriler abone oldu?u 10 Mbps'e kadar 50 AKN Ekos?n?rs?z Uydunet tarifesinden (fiyat olarak) geriye do?ru h?z de?i?ikli?i yapamayacakt?r, ileri yönlü (fiyat olarak) abone oldu?u h?zdan daha dü?ük bir h?za geçmemek ?art?yla istedi?i gibi h?z de?i?ikli?i yapabilecektir. Abonenin ileri yönlü h?z de?i?ikli?i yapmas? durumunda tarifeler aras?ndaki fiyat fark? faturaya eklenecektir.

• Kampanya süresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen mü?terilerden al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; (varsa) al?nmayan Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL) ve (varsa) al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL-al?nan taksitler) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan ücretler toplam?ndan dü?ük olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Kampanya Uydunet altyap? imkanlar? ile s?n?rl? olacakt?r.

• Uydunet Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler kampanya ç?k?? bedellerinin hesaplanmas?nda dikkate al?n?r.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

• Uydunet hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r. 2013 y?l? (Hayat 10’la Güzel, Bu Bahar ?nternet Bizden, Modem Bizden, Teknoloji Geli?imi, Süpernet, Modem Hediye), 2012 y?l? (Ücretsiz Modem, Bahar, Kablosuz Modem ve HD Kutu Hediye, Hepsi Bir Arada, Be?li f?rsat, Modem Hediye, Teknoloji Geli?imi), 2011 y?l? (Bu K?? ?nternet Bizden, Modem Bizden, Yar?m Düzine F?rsat, H?z?n? Yükselt Kablosuz Modemi Kap, Konu?turan Modem Bizden) kampanyalar?na taahhüdü olan aboneler bu kampanyadan tarife de?i?ikli?i veya yeni abonelik ?eklinde faydalanabilir. Belirtilen kampanyalar d???nda yer alan Uydunet kampanyalar?na taahhüdü olan aboneler bu kampanyaya dahil olamazlar. Uydunet aboneli?ine ili?kin taahhüdü olmad??? halde Teledünya kampanyalar?ndan birine dahil olan mü?terilerin abonelikleri ise Teledünya hizmeti ile alakal? oldu?undan bu kapsam d???nda tutulacakt?r.

• Uydunet aboneli?ine ili?kin herhangi bir taahhüdü olmayan mevcut Uydunet aboneleri tarife de?i?imi veya yeni abonelik seçenekleri ile kampanyadan faydalanabilir.

HER EVE UYDUNET KAMPANYASI

BA?VURU ALINAB?L?R

2013 YILI KAMPANYLARI

BU BAHAR ?NTERNET B?ZDEN

EVET

MODEM B?ZDEN

EVET

TEKNOLOJ? GEL???M?

EVET

SÜPERNET

EVET

MODEM HED?YE

EVET

2012 YILI KAMPANYALARI

ÜCRETS?Z MODEM

EVET

BAHAR

EVET

KABLOSUZ MODEM VE HD KUTU HED?YE

EVET

HEPS? B?R ARADA

EVET

BE?L? FIRSAT

EVET

MODEM HED?YE

EVET

TEKNOLOJ? GEL???M?

EVET

2011 YILI KAMPANYALARI

BU KI? ?NTERNET B?ZDEN

EVET

HAYAT 10’LA GÜZEL

EVET

MODEM B?ZDEN

EVET

YARIM DÜZ?NE FIRSAT

EVET

HIZINI YÜKSELT KABLOSUZ MODEM?N? KAP

EVET

KONU?TURAN MODEM B?ZDEN

EVET

• Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2.Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r.

• Taahhütnameden do?an damga vergisi bir defaya mahsus mü?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r. (Binde 9,48

 


Salı, 08 Temmuz 2014 19:49 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.