forex trading logo

KAHVERENG? FIRSAT PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

KAHVERENG? FIRSAT KAMPANYASI

KABLO TV KURULUM (43TL) BEDAVA !

UYDUNET AKT?VASYON (35TL) BEDAVA !

TELEDÜNYA AKT?VASYON (35TL) BEDAVA !

UYDUNET MODEM 175 TL YER?NE SADECE 60TL !

TELEDÜNYA HD KUTU 210 TL YER?NE SADECE 60TL !

 

 

KAMPANYA AVANTAJLARI


• Kampanya kapsam?nda, Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), Uydunet aktivasyon (35 TL) ücreti ve Teledünya aktivasyon (35 TL) ücreti al?nmayacakt?r.

• ?lk ay alt?n sinema paketi ve Teledünya Üst Paket ?ifresiz olarak bir ay boyunca tüm kampanyaya giri? yapan mü?terilere verilecektir.

• Kampanya kapsam?nda talep edilmesi durumunda; 175 TL bedelli kablosuz modem (en fazla bir adet) indirimli olarak abonelerimize sat??a sunulacakt?r. Talep eden abonelerimize pe?in (pe?in 60 TL) veya 24 ay taksit ile (3 TL*24 ay= 72 TL) Docsis 3.0 kablosuz modem sat??? yap?lacakt?r. Kampanya kapsam?nda kablosuz modem almak zorunlu de?ildir.

• Kampanya kapsam?nda talep edilmesi durumunda; 210 TL bedelli “HD set top box” kutu (en fazla bir adet) indirimli olarak abonelerimize sat??a sunulacakt?r. Talep eden abonelerimize pe?in (pe?in 60 TL) veya 24 ay taksit ile (3 TL*24 ay= 72 TL) “HD set top box” kutu sat??? yap?lacakt?r. Kampanya kapsam?nda “HD set top box” kutu almak zorunlu de?ildir.

 

H?ZMETLER VE ÜCRETLEND?RME


 

Verilecek Hizmetler

Taahhüt Süresi

Cihaz

KTV Kurulum

Teledünya Aktivasyon

Tarife

25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet + Teledünya Temel Paket + Kablo TV + ?lk ay Alt?n Sinema Paketi Ücretsiz + ?lk ay Teledünya Üst Paket Ücretsiz

24 ay

Talep edilmesi durumunda Kablosuz Modem pe?in 60 TL; 24 ay taksitle 72 TL (3 TL x 24 ay = 72 TL) “HD set top box” kutu pe?in 60 TL; 24 ay taksitle 72 TL (3 TL x 24 ay = 72 TL)

Ücretsiz

Ücretsiz

?lk 12 ay 33TL/ay, ikinci 12 ay 53TL/ay

 


KAMPANYA DETAYLARI


• Kampanya 03.07.2014 – 30.09.2014 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda 24 ay taahhüt istenecektir.

• Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir.

• Kampanya kapsam?nda aboneler; 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet + Teledünya Temel Paket + Kablo TV tarifesine abone olacaklard?r.

• Taahhüt süresi boyunca; ilk 12 ay 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet (20,50 TL), Teledünya Temel Paket ve Kablo TV (12,50 TL) tarifesi 33 TL, ikinci 12 ay 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet (40,50 TL), Teledünya Temel Paket ve Kablo TV (12,50 TL) tarifesi 53 TL olarak uygulanacakt?r.

• Mü?teriler abone oldu?u 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet + Teledünya Temel Paket tarifesinden (fiyat olarak) geriye do?ru h?z de?i?ikli?i yapamayacakt?r, ileri yönlü (fiyat olarak) 25 Mbps’ye kadar75 GB tarifesinden daha dü?ük bedelli bir h?za geçmemek ?art?yla istedi?i gibi h?z de?i?ikli?i yap?labilecektir. Abonenin ileri yönlü h?z de?i?ikli?i yapmas? durumunda tarifeler aras?ndaki fiyat fark? faturaya eklenecektir. Örne?in ilk 12 ay içerisinde abonenin 100 Mbps’ye kadar 100 GB AKN Eko S?n?rs?z + Teledünya Temel Paket tarifesine geçmek istemesi durumunda; 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi (59 TL) ve 100 Mbps’ye kadar 100 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi (99 TL) aras?ndaki 40 TL’ lik fiyat fark? (99 TL - 59 TL = 40 TL) faturaya eklenecek ve Uydunet hizmeti bedeli (20,50 TL + 40 TL = 60,50 TL) 60,50 TL, Teledünya Temel Paket hizmet bedeli 12,50 TL ile birlikte taahhüt süresinin ba?lang?c?ndan itibaren ilk 12 ay içerisinde ise 73 TL, ikinci 12 ay içerisinde ise 93 TL fatura ç?kar?lacakt?r.

• Abonelerin tarife de?i?tirmeleri durumunda a?a??daki fiyatlar mü?terilerimize yans?t?lacakt?r. 25 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi d???ndaki, Uydunet tarifelerinde yap?lacak tarife de?i?imleri, tarifeler aras?ndaki fark?n hesaplanmas?nda dikkate al?nacakt?r. A?a??da belirtilen tarifeler d???nda fiyat olarak ileri yönlü h?z de?i?ikli?i olarak kabul edilebilecek ba?ka bir tarifenin de abonelere sunulmas? durumunda ayn? hesaplama yöntemi kullan?lacakt?r. Teledünya Temel Paket’ten Üst Paket’e geçi?lerde 5 TL ücret al?nacakt?r.


 

Al?nabilecek Hizmetler

Kampanya
Fiyat? ?lk
12 Ay
(TL/ay)

Kampanya
Fiyat?
Kalan 12 Ay
(TL/ay)

25 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

33

53

25 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

38

58

25 Mbps’ye kadar 150 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

43

63

25 Mbps’ye kadar 150 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

48

68

25 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

53

73

25 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

58

78

50 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

63

83

50 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

68

88

100 Mbps’ye kadar 100 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

73

93

100 Mbps’ye kadar 100 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

78

98

100 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

123

143

100 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

128

148

100 Mbps’ye kadar 500 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

173

193

100 Mbps’ye kadar 500 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

178

198

10 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

73

93

10 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

78

98

20 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

173

193

20 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

178

198

 

Tablo 2: Al?nabilecek Hizmetler• Abonelik talebi al?n?rken mü?terinin tercih etti?i h?zdan abonelik kayd? al?nabilecektir.

• Kampanya süresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen mü?terilerden al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; (varsa) al?nmayan Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL), (varsa) al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35 TL), (varsa) al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL-al?nan taksitler(veya pe?in al?nan bedeller)) ve (varsa) al?nmayan “HD set top box” kutu bedeli (210 TL-al?nan taksitler(veya pe?in al?nan bedeller)) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan ücretler toplam?ndan dü?ük olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Türksat (kazan?lm?? haklar sakl? kalmak kayd?yla) tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler kampanya ç?k?? bedellerinin hesaplanmas?nda dikkate al?n?r.

• 20 Mbps ve üzeri h?zlar Docsis 3.0. standartlar?na uygun olan modemler ile kar??lanabilecektir. Docsis 3.0. standartlar?na uygun modem kullanmayan abonelerin tercih ettikleri h?zda internet ba?lant?s? yapamamalar?ndan Türksat A.?. sorumlu de?ildir.

• Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r. Uydunet ve Teledünya aboneli?ini kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra iptal ettiren mü?teriler de bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Uydunet hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Teledünya hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Taahhütnameden do?an damga vergisi (Binde 9,48) bir defaya mahsus mü?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r.

• Kampanya Kablo TV, Teledünya ve Uydunet altyap? imkânlar? ile s?n?rl? olacakt?r.

• Uydunet ve Teledünya Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

• Kampanyadan faydalanabilecek abonelerin listesi a?a??da verilmi?tir. Taahhüt ç?k???nda bu listeye göre ücretlendirme yap?lacakt?r.

 

Mevcut Abonelik

Kampanya Giri? Yöntemi

Kurulum ve Aktivasyon Ücretleri

Cihazlar

Taahhüt ?ptali Durumunda Talep Edilecek Ücretler

Yok

Kablo TV
+
Teledünya
Uydunet Yeni aboneli?i ile

Kablo TV Kurulum Ücretsiz Uydunet Aktivasyon Ücretsiz Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Kablo TV kurulum ücreti (43TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35TL) , (varsa) al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TL-al?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

Kablo TV

Teledünya
Uydunet Yeni aboneli?i ile

Uydunet Aktivasyon
Ücretsiz

Teledünya Aktivasyon
Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Uydunet aktivasyon ücreti (35TL) , (varsa) al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TLal?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TLal?nan ücretler)

Kablo TV
+
Teledünya
(taahhütsüz aboneler)

Uydunet Yeni Aboneli?i ?le + Teledünya tarife de?i?imi ile

Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Uydunet aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TL-al?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

Kablo TV + Uydunet (taahhütsüz aboneler)

Teledünya yeni aboneli?i + Uydunet tarife de?i?imi ile

Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Teledünya aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TL-al?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

Kablo TV + Teledünya (taahhütsüz aboneler) + Uydunet (taahhütsüz aboneler)

Teledünya + Uydunet Çift tarife de?i?imi ile

-

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ve HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TLal?nan ücretler), varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TLal?nan ücretler)

 


Tablo 3: Kampanyadan faydalanabilecek aboneler listesi

 


Salı, 08 Temmuz 2014 19:29 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...Powered_by kabloteknik.