forex trading logo

UYDU NET PDF Yazdır E-posta


Uydu net, KabloTV ?ebekesi üzerinden bilgisayar?n?za ba?lanacak bir modem yoluyla telefon hatt?na ihtiyaç duymaks?z?n internete ba?lanman?z? sa?layan bir sistemdir. KabloTV ?ebekeleri, bant geni?li?i ve iki yönlü ileti?imde teknik üstünlü?ü ile internet ve dijital kablo tv (teledünya) hizmetlerinde de rakipsiz bir altyap?d?r.

  • Uydu net (Kablonet) te eri?im Kablo TV ?ebekesi üzerinden gerçekle?tirildi?i için, internet h?z?n?z mesafe ya da olumsuz hava ko?ullar?ndan etkilenmez.
  • Uydu net' te sabit ücret ödeyerek 7 gün 24 saat 1024 Kbps den 20Mbps ye kadar h?z seçeneklerinden birini seçerek en uygun fiyata ister S?n?rs?z ister Kulland???n Kadar Öde türü internet hizmetinden faydalanabilirsiniz.
  • Uydu net' te Kulland???n Kadar Öde tarifesinde, kullan?m?n?za en uygun paketi siz belirlersiniz. 1GB' ye kadar olan aboneliklerde, bu limiti a?man?z halinde, her GB için ödeyece?iniz ücret sadece 3 TL'dir.
  • Uydu-net'in Kulland???n Kadar Öde tarifesinde internetin sadece kulland???n?z kadar?n?n paras?n? ödersiniz. Kullanmad???n?z kotan?n paras?n? ödemezsiniz.
  • Uydu net (Kablonet) in Kulland???n Kadar Öde tarifesini seçti?inizde, internet trafi?inizi 6 saatte bir güncellenecek olan online i?lemler kanal?yla görme imkan?n?z vard?r.
  • Uydu net için gereken kablolu veya kablosuz modemleri kampanya kapsam?nda ücretsiz alabilirsiniz.
  • Uydu net için gereken kablo tv kurulum (tesis) ve uydunet aktivasyon ücretlerini ödemeden uydunet üyesi olabilirsiniz.


En iyi ?artlarla-kampanyalarla Uydunet Üyesi olmak ve tarifeler ile ilgili bilgi için a?a??daki ba?lant?y? izleyin.

Uydu net Ba?vuru


 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.