forex trading logo

UYDUNET ABONEL?K

Uydunet, 2004 y?l?na kadar Türk Telekom (kablonet), 2004'den sonra Ula?t?rma Bakanl???na ba?l? Türksat Uydu Haberle?me ve Kablo TV ??letme A.? taraf?ndan Kablo TV hizmeti üzerinden sunulan internet hizmetidir.

 

?nternet ba?lant?s? uydu al?c?s? vb. üzerinden kurulmay?p coaxial kablo tv hatt? ve fiber optik kablolardan gelir. Bu nedenlede uydunet kesintisiz h?zl? internettir..

E?er bulundu?unuz semtte mahallede kablo tv hatt? bulunmuyorsa, Uydunet servisinden faydalanmak için ilgili TÜRKSAT il müdürlü?üne ba?vuru yapabilirsiniz.

 

E?er Türksat A.? taraf?ndan verilen modemler yerine kendiniz d??ardan uydunet uyumlu modem temin edecekseniz mutlaka Docsis 2.0 deste?i olmas?na dikkat edin. Docsis 2.0 deste?i olmayan modemleri almay?n. E?er 15 Mbps ve üzeri bir h?zda uydunet abonesi olacaksan?z Docsis 3.0 destekli modem al?n.

Uydunet'in kulland???n kadar öde (kotal?) tarifelerine abone oldu?unuzda kotan?z? Online ??lemler ba?lant?s?ndan hesap bilginizle giri? yaparak kontrol edebilirsiniz.

 

  • Uydunet, TÜRKSAT KabloTV ?ebekesi üzerinden bilgisayar?n?za ba?lanacak bir modem yoluyla telefon hatt?na ihtiyaç duymaks?z?n internete ba?lanman?z? sa?layan bir sistemdir. Dolay?s? ile sabit telefon ücreti ödemek zorunda kalmazs?n?z.
  • KabloTV ?ebekeleri, bant geni?li?i ve iki yönlü ileti?imde teknik üstünlü?ü ile internet, veri ve interaktif hizmetlerde de rakipsiz bir altyap?d?r. Ayn? koaksiyel kablo üzerinden hem HD yay?n hem ?nternet hemde Telefon hizmetimizden yararlanabilirsiniz.
  • Oturdu?unuz binada veya sitede Türksat Kablo TV ?ebekesi varsa hem ?imdi sitemiz üzerinden Uydunet Abonelik Ba?vurunuzu online yapabilirsiniz.
  • ?leti?im bilgilerimizde verilen telefon mumaralar?z üzerinden Türksat Hizmetleri Mü?teri Temsilcimizle görü?erek Uydunet, Teledünya, Kablo TV ve Sinema TV hakk?nda detayl? bilgi alabilir ve telefonda an?nda üyelik ba?vuru yapabilirsiniz.
  • ?mzalaman?z gereken evraklar belirlenecek tarihte kurulumu yapacak teknik ekip taraf?ndan evinize getirilmektedir.
  • Abonelik Ba?vuru Formumuza isim, soyisim ve telefon bilgilerinizi girin, mü?teri temsilcilerimiz sizi en k?sa zamanda arayacak ve ö?renmek istedi?iniz tüm sorulara cevap verecektir.Uydunet Abonelik ba?vurusu yapmak için a?a??daki ba?lant?y? izleyin.


Uydunet Ba?vuru


 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

FIRSAT ÜRÜNÜ


ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.